Planéta vedomostí - digitálne kurikulum

Pre správne zobrazenie tejto stránky potrebujete mať nainštalovaný flashplayer 9 a aktivovaný javascript!
Novinky:
Vitajte na stránke Planéta vedomostí

Planéta vedomostí

Vzdelávací systém pre základné a stredné školy s profesionálne spracovaným digitálnym obsahom a jednoduchými ovládacími nástrojmi pre učiteľov a žiakov. Jedinečná interaktívna učebná pomôcka pre moderné školy na Slovensku.

Novinky

9.7.2014

Digitálne učivo Planéty vedomostí má už takmer 15 miliónov zobrazení

Viac ako 60 000 vytvorených prezentácií a úloh pre žiakov a takmer 15 miliónov zobrazení zaznamenali portály sprístupňujúce digitálny obsah učiva Planéta vedomostí. Viac

7.5.2014

Odborné metodické školenie priamo na Vašej škole!

Prinášame Vám možnosť realizácie bezplatného odborného metodického školenia priamo na Vašej škole. Viac

15.11.2013

TUUL – pomocník pre učiteľa

Predstavujeme vám novinku, ktorú ocení každý pedagóg vyučujúci prostredníctvom digitálnych materiálov. Viac

27.9.2013

Školenia k digitálnemu obsahu Planéta vedomostí

Pre všetkých registrovaných pedagógov na portáli Planéta vedomostí sú pripravené Odborné metodické školenia. Viac

26.9.2013

Digitálny vzdelávací obsah Planéta vedomostí na novom portáli

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spustilo nový vzdelávací portál Planéta vedomostí pre všetky školy i celú verejnosť. Viac

14.6.2013

Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020 – DIGIPEDIA

V dňoch 6.6.2013 a 13.6.2013 sa konala v Bratislave a v Košiciach konferencia s názvom „Digitalizácia školstva s výhľadom do roku 2020“. Viac

Učitelia viac

Anna Cigáňová

Anna Cigáňová

Som nadšencom a používateľom digitálneho obsahu Planéty vedomosti...

Ivana Loduhová

Ivana Loduhová

Planéta vedomostí dáva učiteľom veľa možností, ako pripraviť vyučovaciu hodinu zaujímavejšie...

Anna Zubáková

Anna Zubáková

Snažím sa aktívne pristupovať k modernizácii výuky...

Beáta Šenkárová

Beáta Šenkárová

Vo svojej praxi využívam moderné technológie, formy a metódy práce...

Ivana Sobotová

Ivana Sobotová

Prácu s Planétou vedomostí považujem za najväčší úspech v mojom profesijnom raste...

Iveta Miková

Iveta Miková

Planéta vedomostí ma zaujala pre profesionalitu vypracovaných pomôcok...

Júlia Illéšová

Júlia Illéšová

Verím, že ak svojou prácou zapálim plamienok motivácie len jednému učiteľovi, tak má zmysel...

Ľubomíra Šimurková

Ľubomíra Šimurková

Snažím sa zavádzať moderné metódy do vyučovania a umožniť študentom používať počítač...

Mária Prnová

Mária Prnová

Od roku 2002 pracujem na Gymnáziu v Malackách, kde vyučujem fyziku a matematiku...

Mária Semančíková

Mária Semančíková

Zaujímam sa o moderné IKT technológie a ich aplikáciu v praxi...

Marta Izsófová

Marta Izsófová

Planéta vedomostí je pre mňa kvalitným, veselým a kreatívnym nástrojom...

Monika Bučíková

Monika Bučíková

Rada učím svojich žiakov netradične, s využitím Planéty vedomostí...

Norbert Potočný

Norbert Potočný

Zaujímam sa o moderné IKT technológie a snažím sa ich využívať vo výučbe...

Oľga Mériová

Oľga Mériová

Zaujímam sa o využitie IKT vo vyučovacom procese a jeho modernizáciu...

Oľga Minárová

Oľga Minárová

V súčasnosti využívam Planétu vedomostí, ktorá ma veľmi zaujala a oslovila svojimi možnosťami...

Slavka Virasztóová

Slavka Virasztóová

Rada sa učím nové veci a aj Vám ich rada odovzdám...

Viktor Križo

Viktor Križo

V mojej učiteľskej praxi mi značne pomáha Planéta vedomostí a portál Naučteviac.sk...

Zuzana Duchoňová

Zuzana Duchoňová

Zaujímam sa o všetko nové a moderné v školstve a preto vo vyučovaní aplikujem Planétu vedomostí...

Miloš Bélik

Miloš Bélik

Rád experimentujem a skúšam nové veci, za ktoré ma občas niekto ocení...

Martina Gromová

Martina Gromová

Vďaka IKT sa aj predmety, ktoré nie sú pre deti lákavé, môžu stať zaujímavými...

Erika Tomková

Erika Tomková

Za moju dvadsaťročnú prax v školstve sa neustále snažím o využitie počítačov pri vyučovaní...

Mária Spišáková

Mária Spišáková

Planéta vedomostí má názorné animácie, ľahko použiteľné na hodine. Som ňou nadšená...

Pavel Demeter

Pavel Demeter

Absolvoval som viac podnetných školení, ktoré mali vplyv na rozvoj mojej učiteľskej činnosti...

Marta Pomothyová

Marta Pomothyová

Som obyčajná učiteľka s neobyčajnou chuťou meniť všetko, čo sa dá...

Jarmila Šilerová

Jarmila Šilerová

Vediem žiakov k rozumnému a praktickému využívaniu PC...

Kamila Fajčíková

Kamila Fajčíková

Nové technológie a programy umožňujú pracovať efektívnejšie a prinášajú množstvo pozitív...

Peter Iľkiv

Peter Iľkiv

Som presvedčený, že najväčším víťazstvom pre mňa a mojich žiakov je Planéta vedomostí sama...

Adriana Ružiaková

Adriana Ružiaková

Nerada stagnujem na jednom mieste, rada prímam nové inovatívne podnety v práci...

Martin Horváth

Martin Horváth

Budem rád, ak budem môcť ďalších kolegov presvedčiť o výhodách Planéty vedomostí aj svojim príkladom...

Jana Kalivodová

Jana Kalivodová

Rada uvítam každú pomoc pri mojej práci a práve preto som sa stala Učiteľom Planéty vedomostí...

Jana Straková

Jana Straková

Som veľmi rada, že ako certifikovaný učiteľ budem môcť Planétu vedomostí priblížiť aj ostatným...

Dušan Dírer

Dušan Dírer

Svoje nadšenie ale aj zručnosti sa snažím preniesť na svojich žiakov a kolegov...

Alena Lisičanová

Alena Lisičanová

Snažím sa, aby si žiaci odniesli do života nielen vedomosti, ale hlavne zážitky...

Miroslava Sobčáková

Miroslava Sobčáková

Ako biológ cítim potrebu odovzdávať študentom poznatky, ktoré sú dôležité pre život...

Alena Spišiaková

Alena Spišiaková

Prikláňam sa k názoru, že učiteľstvo nie je iba zamestnanie, ale hlavne poslanie...

Jozef Száraz

Jozef Száraz

Okrem matematiky, čo je moja práca, sa venujem počítačom a všetkému čo sa modernizácie týka ...

Daniela Kopinská

Daniela Kopinská

Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života...

Milica Križanová

Milica Križanová

Mojou záľubou je hrať sa s obsahom učiva dovtedy, kým nevytvorím niečo, čo študentov nadchne...

Jana Višňovská

Jana Višňovská

Planéta vedomostí ma oslovila svojim bohatým obsahom a možnosťami pre názorné vyučovanie...

Daniela Maráková

Daniela Maráková

Snažím sa urobiť maximum, aby naša budúca generácia dostávala kvalitne vzdelanie...

Viera Lisá

Viera Lisá

Svojim žiakom sa snažím vedomosti sprostredkovať čo najzaujímavejšie a najnázornejšie...

Mária Reichová

Mária Reichová

Žiaci môžu sledovať pokus opakovane a získané vedomosti si môžu precvičiť na cvičeniach...

Renáta Stasová

Renáta Stasová

Portál a digitálny obsah je pre mňa jedinečnou a nenahraditeľnou súčasťou mojej práce...

Iveta Hennelová

Iveta Hennelová

Používam nové progresívne formy a metódy vyučovania...

Róbert Harmata

Róbert Harmata

Práca s portálmi Naučteviac.sk a Naučsaviac.sk je pre žiakov motivujúca...

Mária Bernáthová

Mária Bernáthová

Rada využívam inovatívne metódy vo vyučovacom procese...

Alena Benčuriková

Alena Benčuriková

Nadchnem sa všetkým novým, čo prináša pokrok. Planétu vedomostí som privítala s nadšením...

Videoreportáže zo škôl

Nemáte povolený javascript alebo máte starú verziu Adobe Flash Playera. Stiahnuť novú verziu

Pozrite si videoreportáže z rôznych typov škôl, ktoré využívajú Planétu vedomostí na vyučovaní.

Neprehliadnite


Informujeme vás

Vyskúšajte portál

Pre správne zobrazenie tejto stránky potrebujete mať nainštalovaný flashplayer 9 a aktivovaný javascript!

Vzdelávací portál
pre moderných učiteľov
Domáce úlohy
jednoducho a hravo :-)
Systém pre riadenie
výučby na školách
Centrum moderných
vzdelávacích technológií

Kontakt | Ochrana osobných údajov | Podmienky používania

Copyright © 2015 AGEMSOFT, a.s. Všetky práva vyhradené.