Planéta vedomostí - digitálne kurikulum

Hlavná stránka > SOŠ Hattalova, Námestovo - fotogaléria

Neprehliadnite

SOŠ Hattalova, Námestovo

SOŠ Námestovo zabezpečuje teoretické a praktické vyučovanie v mnohých
o dboroch. Vyučovací proces je realizovaný tak, aby absolventi školy boli
vzdelanými, tvorivými, zručnými a ekonomicky mysliacimi pracovníkmi vo svojom budúcom povolaní. Vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní, proaktívni učitelia.
Žiaci školy sú zapojení do mnohých projektov a súťaží, zúčastňujú sa odborných exkurzií.

Kontaktné údaje:

Adresa školy: SOŠ, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo
Url: www.sosno.edupage.org
Kontaktná osoba: PhDr. Erika Hrkľová
Telefón: +421435521221
E-mail: sosno@sosno.sk

Prečo sme sa chceli stať Vzorovou školu Planéta vedomostí?

V Planéte vedomostí sme videli jedinečnú učebnú pomôcku pre učiteľov a žiakov našej školy. Už z ukážok sme boli nadšení názornosťou a interaktivitou tohto vzdelávacieho systému. 

Ako sa nám s Planétou vedomostí na hodinách pracuje?

Elektronický vzdelávací systém Planéta vedomostí splnil všetky naše očakávania. Prispieva k názornej forme štúdia, komplexnosti, dynamickosti a interaktivite vyučovacieho procesu. Žiaci sú ním nadšení, uľahčuje im získavanie vedomostí a poznatkov, rozvíja názornosť a umožňuje okamžitú spätnú väzbu pri riešení problémových úloh.

Čo by ste odkázali školám, ktoré ešte Planétu vedomostí nepoužívajú?

To že sme sa stali Vzorovou školou Planéty vedomostí je pre nás obrovským prínosom. Aj vďaka Planéte vedomostí sa učenie a vyučovanie na našej škole stali ľahšie, názornejšie a pútavejšie.

My a Planéta vedomostí

Videá:

Metodiky:

Prípadové štúdie:

Naša škola v médiách:

Názory našich žiakov:

Informovali sme vás:

  • 8.12.2010 - Deň otvorených dverí na našej škole /ukážky práce s Planétou vedomostí/ - Viac informácií
  • 15.4.2010 - oboznámenie rodičov s Planétou vedomostí v rámci rodičovského združenia, na ktorom bola prezentovaná názorná ukážka a výhody digitálneho obsahu - Viac informácií

SOŠ Hattalova, Námestovo - fotogaléria

Kategórie

SOS_Namestovo_07.jpg

Planéta vedomostí na našej škole

Počet fotografií: 18

Popis: Pozrite si fotografie z vyučovacích hodín, workshopov a iných podujatí, na ktorých pracovali učitelia a žiaci s digitálnym obsahom Planéta vedomostí.

Vzdelávací portál
pre moderných učiteľov
Domáce úlohy
jednoducho a hravo :-)
Systém pre riadenie
výučby na školách
Centrum moderných
vzdelávacích technológií

Kontakt | Ochrana osobných údajov | Podmienky používania

Copyright © 2015 AGEMSOFT, a.s. Všetky práva vyhradené.