Planéta vedomostí - digitálne kurikulum

Hlavná stránka > ZŠ A. Dubčeka Bratislava - fotogaléria

Neprehliadnite

Základná škola A. Dubčeka Bratislava

Základná škola Alexandra Dubčeka bola otvorená 1.9. 1993. V júni 1995 sme dostali čestný názov po veľkom slovenskom politikovi 20.storočia Alexandrovi Dubčekovi. Sídlo máme v Bratislave, mestskej časti Karlova Ves, na Dlhých dieloch. Pripravujeme do života skoro 600 žiakov. Snažíme sa rozvíjať ich po všetkých stránkach, ale zameriavame sa hlavne na prírodovedné a jazykové vzdelanie. Zapájame sa do projektov, napr. Zdravá škola, Národný program boja proti
drogám, Socrates – comenius, Projekt Fibonacci, Modernizácia vzdelávacieho
procesu a ďalšie.

Kontaktné údaje:

Adresa školy: Základná škola A. Dubčeka, Majerníková 62, 841 05 Bratislava
Url: www.zsadubceka.edupage.sk
Kontaktná osoba: PaedDr. Pavol Bernáth
Telefón: + 421265444864
Email: zsadubceka@centrum.sk
Realizované projekty:
Pilotný projekt Dátového centra MŠ SR

Prečo sme sa chceli stať Vzorovou školu Planéta vedomostí?

S Planétou vedomostí sme sa stretli v rámci Pilotného projektu IDeŠ ešte v anglickej verzii. Práca s digitálnym prostredím sa zapáčila nielen učiteľom prírodovedných predmetov, ale hlavne deťom. Digitálny obsah poskytuje nové možnosti vo využívaní prostriedkov IKT na vyučovaní, ale aj pri domácej príprave žiakov.

Ako sa nám s Planétou vedomostí na hodinách pracuje?

Ovládanie je veľmi jednoduché. Najlepšie sa pracuje s interaktívnou tabuľou, ale nie je to nutná podmienka. Učiteľ môže žiakom sprostredkovať pomocou videí, obrázkov a animácií množstvo poznatkov, môže si vytvárať lekcie, ktorých obsah si prispôsobuje podľa potreby a úrovne triedy. Ihneď precvičuje učivo formou krátkych testov, čím získava okamžitú spätnú väzbu.

Čo by ste odkázali školám, ktoré ešte Planétu vedomostí nepoužívajú?

Najlepšie je vyskúšať prácu s digitálnym obsahom „na vlastnej koži“. Majú viacej možností: využiť testovací prístup na
14 dní alebo navštíviť EDULAB – centrum moderných vzdelávacích technológií v Bratislave. Veľmi radi privítame
kolegov - učiteľov na našej škole, kde si môžu vyskúšať a potom aj odučiť hodinu v našej učebni.

My a Planéta vedomostí

Metodiky:

Informovali sme vás:

  • január 2011 - Deň otvorených dverí na našej škole, počas ktorého bola prezentovaná práca s Planétou vedomostí
  • 8.6.2010 - na triednom aktíve, boli informovani rodičia žiakov o využívaní a prínosoch digitálneho obsahu Planéta vedomostí vo vyučovacom procese

ZŠ A. Dubčeka Bratislava - fotogaléria

Kategórie

ZSDubceka13.jpg

Planéta vedomostí na našej škole

Počet fotografií: 21

Popis: Pozrite si fotografie z vyučovacích hodín, workshopov a iných podujatí, na ktorých pracovali učitelia a žiaci s digitálnym obsahom Planéta vedomostí.

Vzdelávací portál
pre moderných učiteľov
Domáce úlohy
jednoducho a hravo :-)
Systém pre riadenie
výučby na školách
Centrum moderných
vzdelávacích technológií

Kontakt | Ochrana osobných údajov | Podmienky používania

Copyright © 2015 AGEMSOFT, a.s. Všetky práva vyhradené.